ANBI informatie

Met ingang van 1 januari 2019 wordt Stichting Cross Borders Nepal door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, de zogenaamde ANBI-stautus. Hieronder staat een overzicht van benodigde informatie die met de ANBI-status samenhangt.

 

Naam van de instelling: Stichting Cross Borders Nepal

 

Post en bezoekadres: Willemstraat 6, 5583 CK Waalre

E-mail adres: crossbordersnepal@gmail.com

Telefoon: 040-2213202

Website: www.crossbordersnepal.nl

 

Doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan:

1. De Stichting heeft ten doel het leveren van een positieve bijdrage aan de Nepalese gemeenschap middels het ondersteunen, bevorderen en faciliteren van vrijwilligerswerk in Nepal en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het verstrekken van informatie over vrijwilligerswerk in Nepal;

- het voorbereiden van geïnteresseerde vrijwilligers op hun verblijf in Nepal;

- het ter plaatse in Nepal helpen van vrijwilligers bij de praktische uitvoering van hun vrijwilligerswerk in Nepal

3. De Stichting geeft daarbij voorrang aan kwetsbare groepen en projecten die een steuntje in de rug verdienen.

4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Voor de komende jaren (2019-2021) streeft de stichting naar een groei van minimaal 20 vrijwilligers op jaarbasis.

 

Registratienummers: 

KVK: 69181535

RSIN: 857771048

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Ans Bleeker

Secretaris: Wim Rietveld

Penningmeester: Susi Stemmler

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en er wordt geen salaris of onkosten vergoeding uitgekeerd. Hieromtrent zijn strikte regels in de statuten opgenomen. (zie artikel 7.3: "Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.")

 

Overige documenten met betrekking tot de ANBI-status:

 

Download
Beleidsplan Stichting Cross Borders Nepal 2019-2021
Beleidsplan Stichting Cross Borders Nepa
Adobe Acrobat document 713.6 KB
Download
Activiteitenverslag 2019
Activiteitenverslag SCBN 2019 03032020.p
Adobe Acrobat document 1.8 MB
Download
Financieel overzicht 2019
Financieel overzicht CB 2019 resume.pdf
Adobe Acrobat document 130.1 KB
Download
Activiteitenverslag 2020
jaarverslag 2020.pdf
Adobe Acrobat document 921.0 KB
Download
Financieel overzicht 2020
Resumé financieel verslag website jaarve
Adobe Acrobat document 122.6 KB
Download
Activiteitenverslag 2021
Jaarverslag CBN 2021 - Google Documenten
Adobe Acrobat document 2.5 MB
Download
Financieel overzicht 2021
financieel overzicht SCB 2021.pdf
Adobe Acrobat document 29.4 KB

Wat is een ANBI?

De afkorting ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90% moet inzetten voor het algemeen belang en zich niet mag inzetten voor individueel of particulier belang. Het maken van winst mag dan ook geen doel zijn van een ANBI. Wetenschappelijke en culturele instellingen kunnen de ANBI-status hebben, maar ook goede doelen of organisaties met een bepaalde levensbeschouwing. Donateurs kunnen een schenking doen aan de ANBI, dit kan hen een belastingvoordeel opleveren wanneer zij het als gift aanmerken in de belastingaangifte. Het grote voordeel voor de ANBI is dat deze niet verplicht is om erf-of schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang.