Algemene voorwaarden

Uitleg

In dit document zullen de volgende woorden de volgende betekenis hebben: 'Jij' en 'jouw' betekent de vrijwilliger die vraagt om een plaatsing door ons. De vrijwilliger in spé moet boven de 18 jaar oud zijn, goed onderlegd in de Engelse taal in woord en schrift. In het werk met gehandicapte mensen verwachten wij aantoonbare werkervaring. 'Wij', 'ons', 'onze' en 'Cross Borders' betekent Cross Borders Nepal.

 

Algemene voorwaarden

Door het Cross Borders Nepal aanvraagformulier te ondertekenen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Als je twijfelt over je rechten onder deze condities, of als je uitleg wilt over enig onderdeel ervan, neem dan contact met ons op. Je kunt ook zelf hierover juridisch advies inwinnen, mocht je dit wensen. 

 

Eerlijkheidshalve geloven wij dat alle verklaringen die op onze website staan, feitelijk en correct zijn. Alle mogelijke moeite is gedaan om de plaatsing te omschrijven en de omschreven voorzieningen zo juist als mogelijk te benoemen. Derhalve kunnen wij noch verantwoordelijk worden gehouden voor enige wijzigingen die naast onze website bekend worden (actuele informatie is te vinden op onze website), noch kunnen wij aansprakelijkheid accepteren voor gebeurtenissen buiten onze redelijke macht. Wij doen er alles aan om je over eventuele materiële wijzigingen in te lichten vóór je vertrek.

 

Accommodatie

Details van accommodatie die worden verschaft als onderdeel van iedere plaatsing, worden vermeld op de website, of zijn verkrijgbaar bij ons zodra je boekt. In de plaatsingsaccommodatie is het mogelijk dat de voorzieningen worden gedeeld, en in de meeste gevallen is het vereist dat je de kamer met 1 of 2 personen deelt. Vanwege de dorpen waar de plaatsingen zijn gesitueerd, is het belangrijk om je te realiseren dat badkamer- en toiletvoorzieningen en hygiënenormen in overeenstemming zijn met de lokale gebruiken. Deze voorzieningen en normen kunnen soms erg eenvoudig zijn. 

 

Reizen naar Nepal

Je bent verantwoordelijk voor je eigen vervoer, ticket inclusief luchtvaartbelasting en Nepal visa tot aan Kathmandu Airport, en voor je terugreis aan het einde van de plaatsing vanuit Nepal. Wij zullen geen programma plannen totdat je je vluchtschema of overland reisschema aan ons hebt verstrekt. Wij zijn niet in staat tot terugbetaling of anderszins verantwoordelijk voor welke vlucht, vervoer of andere kosten of uitgaven van welke aard ook, wanneer je vlucht is geannuleerd.

Ophalen van luchthaven

 

Na ontvangst van je vluchtdetails zullen we ervoor zorgen dat je opgehaald wordt van de luchthaven en naar je accommodatie in Kathmandu wordt gebracht. Dit is inbegrepen in je vrijwilligersbijdrage en als zodanig zal dit niet worden doorberekend. Het is voor ons in principe niet toegestaan de aankomsthal van de luchthaven binnen te gaan, zodat wij je direct buiten zullen ontvangen. Het gebied is niet groot en het zal gemakkelijk zijn elkaar te vinden, details hieromtrent worden in de laatste briefing voor vertrek aan jou toegestuurd.

 

Uitgaven

Je bent verantwoordelijk voor al je persoonlijke uitgaven tijdens je plaatsing, bijvoorbeeld internetgebruik of vervoerskosten van je plaatsing naar andere activiteiten zoals trekking. Dit is niet duur en we kunnen je de kosten bij benadering aangeven als je ze opvraagt bij ons kantoor. Als vrijwilliger accepteer je dat je geen enkele vergoeding vraagt van Cross Borders Nepal voor jouw werk, maar de organisatie is verantwoordelijk voor jouw plaatsing naar redelijkheid in overeenstemming met jouw eerder opgegeven voorkeuren.

 

Reisverzekering

Voor de plaatsing dien je zelf voor een goede reis- en annuleringsverzekering te zorgen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de vorm en de omvang van de dekking voldoende en geschikt is voor de aard en locatie van je plaatsing. De verzekering zou tenminste moeten dekken; annulering van de plaatsing door jezelf, kosten van hulp inclusief repatriëring in geval van een ongeval of ziekte, onkosten, zoekgeraakte bagage, geannuleerde vluchten, medische uitgaven, ontvoering, gevaarlijke sporten, wettelijke aansprakelijkheid ontstaan ten gevolge van persoonlijk letsel aan jezelf of derden, annulering van je plaatsing voor enige andere reden inclusief onze opheffing of enige andere reden buiten onze macht.

Wij adviseren je om een toereikende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Als je er voor kiest om geen reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, wees je er dan van bewust dat Cross Borders geen enkele aansprakelijkheid aanvaard bij eventuele door jou opgeëiste aanspraken.

 

Problemen tijdens je plaatsing

Je bent verantwoordelijk om problemen die mogelijk ontstaan tijdens je plaatsing, zelf op te lossen, echter, in geval je enige moeilijkheden ervaart, zullen we beschikbaar zijn en onze uiterste best doen je te helpen. Wij zijn ook in staat om praktische hulp te bieden wanneer je dient terug te keren naar Nederland of Belgie vóór beëindiging van je plaatsing tengevolge van ziekte of andere persoonlijke redenen (hoewel je zelf financieel verantwoordelijk bent voor de kosten hiervan, hetzij via je verzekeringspolis of anderszins). Het is vanzelfsprekend dat wanneer je je plaatsing vroegtijdig afbreekt door ernstige (medische) problemen wij je geld of in bewaring houden totdat je je plaatsing weer kunt hervatten voor een periode van één kalenderjaar, of naar goeddunken van Cross Borders Nepal kunnen we besluiten je een passend bedrag, bijvoorbeeld minus de programmakosten en administratiekosten, terug te betalen.

 

Het is belangrijk te bedenken dat wij niet altijd ter plekke beschikbaar kunnen zijn en daardoor soms beperkte ondersteuning kunnen bieden. De aard van je plaatsing maakt dat er van je verwacht wordt dat je een hoog zelfstandigheidniveau toont, flexibel en pro-actief bent in het eigenhandig omgaan met problemen mochten die ontstaan. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om voor een veilige plaatsing te zorgen met een voortdurende hoeveelheid werk, maar omdat ook wij geen enkele directe invloed over je plaatsing hebben kunnen wij je werkomvang niet garanderen. Nepal komt om in de festivals, schoolvakanties en andere onverwachte vrije dagen, bereid je daarop voor. Waar mogelijk zullen wij jou op tijd inlichten over de op handen zijn de festivals of onverwachte vrije dagen. 

 

Jouw verplichtingen

Jij hebt je te voegen naar enig redelijk verzoek door ons. Dit kan inhouden te worden overgeplaatst naar een plaatsing waar wij jou meer noodzakelijk achten te zijn, welke je niet in enig gevaar zal brengen, en dat de reis naar de geschikte plaats redelijk is, of dat geschikte accommodatie wordt voorzien. Je mag geen directe onderhandelingen of contractuele regelingen voor werk aangaan tijdens je plaatsing, dit wordt uitsluitend door de daarvoor aangestelde verantwoordelijke persoon van Cross Borders Nepal gedaan. Jij moet zorgen voor en bent verantwoordelijk voor enigerlei verstrekte materialen voor jouw gebruik in je plaatsing en je bent verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die je veroorzaakt aan deze materialen (direct of door onachtzaamheid). Je bent verantwoordelijk voor enigerlei schade aan je accommodatie veroorzaakt door jou of van je eventuele gasten in je accommodatie (direct of door onachtzaamheid).

 

Nepal is een Hindoe koninkrijk en redelijk conservatief ingesteld. Daarom moet jij je passend kleden voor werk. Je moet je gepast gedragen in overeenstemming met lokaal geaccepteerd gedrag en gebruiken gedurende je plaatsing. Wij accepteren geen verantwoording voor onveilig werk of ontslag van dat werk tengevolge van ongepaste kleding of gedrag. Het is ook niet toegestaan om kinderen van scholen danwel van de kinderhuizen, ongevraagd mee buiten de muren van het complex mee te nemen. Het is ook ABSOLUUT NIET TOEGESTAAN ergens onderweg met de kinderen of studenten te overnachten, daar staat bij ontdekking daarvan een directe gevangenisstraf tegenover.

 

Annulering en terugbetaling

Wanneer je je reis moet annuleren om de één of andere reden, neem dan in ieder geval zo spoedig mogelijk contact met ons op. Terugbetaling van de programmakosten is in principe niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat je vooraf in Nederland een toereikende reis- en annuleringsverzekering afsluit. In geval van een annulering met een geldige reden vergoedt een dergelijke verzekering eventuele gemaakte kosten.

 

Programma data

De programma data zijn vermeld op de website. Je mag je plaatsing alléén eerder verlaten in overleg met Cross Borders Nepal, maar er zal geen terugbetaling worden verleend. Je mag je vrijwilligersperiode verlengen naar goeddunken van en met vóóraf toestemming van Cross Borders Nepal, benodigd geld voor de extra maanden worden vooraf betaald. Wanneer je plaatsing voorbij is, is jouw verdere verblijf op je eigen kosten, gerelateerd aan de gangbare kosten van lodging. 

 

Voedsel

Waar maaltijden worden verstrekt, zul je tenminste twee maaltijden per dag moeten ontvangen gedurende je plaatsing, wat van een passende kwaliteit en hoeveelheid naar lokale standaard zal zijn. Als je aanvulling van je dieet met andere voeding wenst, dan zijn deze uitgaven voor jouw verantwoording. Als jij een dubbele hoeveelheid voedsel nodig acht, regel je dit ook op je eigen kosten, in overleg met Cross Borders Nepal en de host family. Wij zullen alleen voedsel en accommodatie dekken voor de overeengekomen periode van je plaatsing en alleen bij je plaatsing en training, ook bij terugkeer naar Kathmandu voor visa-verlenging. Als je bijvoorbeeld wilt gaan trekken of in Nepal wenst te blijven na je overeengekomen plaatsingsperiode, dan zul je verantwoordelijk zijn voor je eigen uitgaven. 

 

Ondertekening

Print deze pagina uit, onderteken de voorwaarden en neem het document mee naar de Meet & Greet bijeenkomst óf scan het getekende exemplaar in en stuur het naar crossbordersnepal@gmail.com

Ik heb de Voorwaarden voor Deelname van Cross Borders Nepal gelezen en ik ga hiermee akkoord.

Naam:............................................

Geboortedatum:..............................

Handtekening:................................

Datum:..........................................